Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Banskej Bystrici Erb - Obvodný pozemkový úrad Banská Bystrica

Príslušné obvodné pozemkové úrady

Lokalizácia

Úradná tabuľa (od 07/02/2007)

Zavrieť archív
Stránky   (1/2)   1 2 »»
31/03/10 | zvesené dňa: 31/12/10 | Umiestnenie: Úradná tabuľa
Výzva na predloženie ponúk na druhú etapu realizácií opatrení pozemkových úprav v k. ú. Balog nad Ipľom

Výzva na predloženie ponúk na druhú etapu realizácií opatrení pozemkových úprav v k. ú. Balog nad Ipľom

05/04/12 | zvesené dňa: 01/01/14 | Umiestnenie: Oznamy
Oznámenie

PPÚ zverejnené vo vestníku VO

11/05/09 | zvesené dňa: 26/05/09 | Umiestnenie: Úradná tabuľa
Výzva na predloženie ponuky na vypracovanie ROEP v k.ú. Vyhne
Výzva na predloženie ponuky na vypracovanie ROEP v k.ú. Vyhne
05/03/09 | zvesené dňa: 21/03/09 | Umiestnenie: Úradná tabuľa
Výzva na predloženie ponuky na realizáciu opatrení pozemkových úprav v k.ú. Ostrý Grúň
Výzva na predloženie ponuky na realizáciu opatrení pozemkových úprav v k.ú. Ostrý Grúň
06/02/09 | zvesené dňa: 24/02/09 | Umiestnenie: Úradná tabuľa
Výzva na predloženie ponuky na realizáciu opatrení pozemkových úprav v k.ú. Balog nad Ipľom
Výzva na predloženie ponuky na realizáciu opatrení pozemkových úprav v k.ú. Balog nad Ipľom
06/02/09 | zvesené dňa: 24/02/09 | Umiestnenie: Úradná tabuľa
Výzva na predloženie ponuky na realizáciu opatrení pozemkových úprav v k.ú. Prša
Výzva na predloženie ponuky na realizáciu opatrení pozemkových úprav v k.ú. Prša
26/01/09 | zvesené dňa: 12/02/09 | Umiestnenie: Úradná tabuľa
Výzva na predloženie ponuky na realizáciu opatrení pozemkových úprav v k.ú. Levkuška
Výzva na predloženie ponuky na realizáciu opatrení pozemkových úprav v k.ú. Levkuška
26/01/09 | zvesené dňa: 12/02/09 | Umiestnenie: Úradná tabuľa
Výzva na predloženie ponuky na realizáciu opatrení pozemkových úprav v k.ú. Rašice
Výzva na predloženie ponuky na realizáciu opatrení pozemkových úprav v k.ú. Rašice
22/12/08 | zvesené dňa: 17/01/09 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Výzva na predloženie ponuky
Výzva na predloženie ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie súboru (vybratých) stavieb na stavebné povolenie a na realizáciu, niektorých spoločných zariadení a opatrení navrhnutých v projekte pozemkových úprav v katastrálnom území Slaská
22/12/08 | zvesené dňa: 17/01/09 | Umiestnenie: Úradná tabuľa
Výzva na predloženie ponuky
Výzva na predloženie ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie súboru (vybratých) stavieb na stavebné povolenie a na realizáciu, niektorých spoločných zariadení a opatrení navrhnutých v projekte pozemkových úprav v katastrálnom území Prestavlky
22/12/08 | zvesené dňa: 17/01/09 | Umiestnenie: Úradná tabuľa
Výzva na predloženie ponuky
Výzva na predloženie ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie súboru (vybratých) stavieb na stavebné povolenie a na realizáciu, niektorých spoločných zariadení a opatrení navrhnutých v projekte pozemkových úprav v katastrálnom území Lutila
22/12/08 | zvesené dňa: 17/01/09 | Umiestnenie: Úradná tabuľa
Výzva na predloženie ponuky
Výzva na predloženie ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie súboru (vybratých) stavieb na stavebné povolenie a na realizáciu, niektorých spoločných zariadení a opatrení navrhnutých v projekte pozemkových úprav v katastrálnom území Kosorín
22/12/08 | zvesené dňa: 17/01/09 | Umiestnenie: Úradná tabuľa
Výzva na predloženie ponuky
Výzva na predloženie ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie súboru (vybratých) stavieb na stavebné povolenie a na realizáciu, niektorých spoločných zariadení a opatrení navrhnutých v projekte pozemkových úprav v katastrálnom území Janova Lehota
22/12/08 | zvesené dňa: 17/01/09 | Umiestnenie: Úradná tabuľa
Výzva na predloženie ponuky
Výzva na predloženie ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie, na ponuku a na realizáciu spoločných zariadení a opatrení navrhnutých v projekte pozemkových úprav v katastrálnom území Podbrezová
21/11/08 | zvesené dňa: 10/12/08 | Umiestnenie: Úradná tabuľa
Výzva na predloženie ponuky
Výzva na predloženie ponuky na vypracovanie a vykonanie Projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Otročok
21/11/08 | zvesené dňa: 10/12/08 | Umiestnenie: Úradná tabuľa
Výzva na predloženie ponuky
Výzva na predloženie ponuky na vypracovanie a vykonanie Projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Žiar
21/11/08 | zvesené dňa: 10/12/08 | Umiestnenie: Úradná tabuľa
Výzva na predloženie ponuky
Výzva na predloženie ponuky na vypracovanie a vykonanie Projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Kociha
21/11/08 | zvesené dňa: 10/12/08 | Umiestnenie: Úradná tabuľa
Výzva na predloženie ponuky
Výzva na predloženie ponuky na vypracovanie a vykonanie Projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Vlkyňa
21/11/08 | zvesené dňa: 10/12/08 | Umiestnenie: Úradná tabuľa
Výzva na predloženie ponuky
Výzva na predloženie ponuky na vypracovanie a vykonanie Projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Točnica
21/11/08 | zvesené dňa: 10/12/08 | Umiestnenie: Úradná tabuľa
Výzva na predloženie ponuky
Výzva na predloženie ponuky na vypracovanie a vykonanie Projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Predajná
Stránky   (1/2)   1 2 »»
Ubytovanie v Nitre