Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Spišskej Novej Vsi Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Spišská Nová Ves

Tento úrad má pôsobnosť v okresoch

  • Spišská Nová Ves
  • Gelnica

Príslušný obvodný pozemkový úrad v sídle kraja: Košice

Lokalizácia

Úradná tabuľa (od 07/02/2007)

Archív
Ubytovanie v Nitre