Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Odbor prvostupňového rozhodovania OPÚ v Košiciach Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Košice

Tento úrad má pôsobnosť v okresoch

  • Košice I-IV

Príslušný obvodný pozemkový úrad v sídle kraja: Košice

Lokalizácia
Postup pre používanie mailovej komunikácie: Všeobecná úradna mailová adresa je opr.ke@3s.land.gov.skv prípade, že sa rozhodnete komunikovať s konkrétnym zamestnancom, vyžiadajte si od neho potvrdenie prijatia mailu, ak Vám toto potvrdenie nepríde, pošlite svoju požiadavku ešte raz na adresu opr.ke@3s.land.gov.sk . Táto požiadavka bude pridelená zastupujúcemu zamestnancovi na vybavenie.

Úradná tabuľa (od 07/02/2007)

Zavrieť archív
Stránky   (1/2)   1 2 »»
22/07/13 | zvesené dňa: 06/08/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Nariadenie konania o začatí JPÚ Poľov

Nariadenie konania o žačatí JPÚ

22/11/10 | zvesené dňa: 22/12/10 | Umiestnenie: Oznamy
ZO SZZ- Košice- Klin

Oznámenie o zverejnení návrhu projektu pozemkových úprav  v záhradkovej osade  ZO SZZ 32-33 Košice- Klin v k. ú. Kavečany v zmysle § 13 ods. 1z. č. 64/1997 Z. z.

04/11/10 | zvesené dňa: 03/12/10 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Oznámenie o zverejnení projektu pozemkových úprav

Oznámenie o zverejnení projektu pozemkových úprav a rozdeľovacieho plánu v k. ú. Krásna

18/03/10 | zvesené dňa: 01/04/10 | Umiestnenie: Oznamy
Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav

Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav na vyporiadanie vlastníctva pozemkov v záhradkovej osade ZO SZZ 32-12 Pod Vinicami II v katastrálnom území Ťahanovce podľa § 13 ods. 4 zák. č. 64/1997 Z. z.

18/03/10 | zvesené dňa: 19/04/10 | Umiestnenie: Oznamy
ZO SZZ - Košice- Tatrasvit

Oznámenie o zverejnení návrhu projektu pozemkových úprav v záhradkovej osade ZO SZZ 32-68 Košice- Tatrasvit v k. ú. Jazero  v zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 64/1997 Z. z.

05/11/09 | zvesené dňa: 20/11/09 | Umiestnenie: Oznamy
Oznámenie o začatí konania

Oznámenie o začatí konania vo veci vyporiadania vlastnícctva  k pozemkom v zriadenej záhradkovej osade ZO SZZ č. 32-18 Hradová v k. ú. Severné mesto

20/10/09 | zvesené dňa: 04/11/09 | Umiestnenie: Oznamy
ZO SZZ - Košice Nad vinicami

Oznámenie o začatí konania na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom  v záhradkovej osade ZO SZZ 32-67 Košice- Nad vinicami v katastrálnom území Ťahanovce v zmysle § 7 zákona  č. 64/1997 Z. z..

21/07/09 | zvesené dňa: 06/08/09 | Umiestnenie: Oznamy
ZO SZZ- Košice- Triangel

Oznámenie o začatí konania na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v záhradkovej osade ZO SZZ- Košice- Triangel v katastrálnom území Stredné Mesto v zmysle § 7 zákona č. 64/1997 Z. z..

23/04/08 | zvesené dňa: 30/05/08 | Umiestnenie: Úradná tabuľa
Verejná vyhláška- pozemkové úpravy v k. ú. Krásna,VZFUÚ
Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav v k. ú. Krásna
05/03/08 | zvesené dňa: 21/03/08 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Zverejnenie zásad umiestnenia nových pozemkov (ZUNP)

23/01/08 | zvesené dňa: 07/02/08 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Projekt pozemkových úprav v k. ú. Lorinčík
  • Rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ zo dňa 21.1.2008- § 14 ods. 4
30/07/07 | zvesené dňa: 31/08/07 | Umiestnenie: Oznamy
Oznámenie- potvrdenia o BPEJ

Oznámenie- potvrdenia o BPEJ, ktoré vydáva Správa Katastra Košice

11/05/07 | zvesené dňa: 11/06/07 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Zverejnenie RPS pre PPÚ, k. ú. Krásna
  • Zverejnenie registra pôvodného stavu (RPS) pre PPÚ v k. ú. Krásna
11/05/07 | zvesené dňa: 11/06/07 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Register nového stavu- PPÚ, k. ú. Lorinčík
  • zaslanie výpisu z registra nového stavu (RNS)+ grafika
  • verejná vyhláška- oznámenie o zverejnení PPÚ a rozdeľovacieho plánu v k.ú. Lorinčík
30/09/10 | zvesené dňa: 15/10/10 | Umiestnenie: Oznamy
Oznámenie o začatí konania

Oznámenie o začatí konania vo veci vyporiadania vlastníctva k pozemkom v zriadenej záhradkovej osade  ZO SZZ 32-25 Jazero v  k. ú. Jazero v zmysle § 7 zákona č. 64/1997 Z. z.

05/11/09 | zvesené dňa: 05/12/09 | Umiestnenie: Oznamy
Oznámenie o vyvesení návrhu PPÚ

Oznámenie o vyvesení návrhu projektu pozemkových úprav záhradkovej osady ZO SZZ 32-12 Pod Vinicami II v k. ú. Ťahanovce

12/10/09 | zvesené dňa: 27/10/09 | Umiestnenie: Oznamy
ZO SZZ Košice- Konopiská

Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v záhradkovej osade  ZO SZZ 32-64 Košice- Konopiská v k. ú. Košická Nová Ves v zmysle § 13 ods. 4 zákona č. 64/1997 Z. z.

10/03/09 | zvesené dňa: 10/04/09 | Umiestnenie: Oznamy
ZO SZZ Konopiská

Oznámenie o vyvesení upraveného návrhu projektu pozemkových úprav v záhradkovej osade ZO SZZ Košice- Konopiská v kat. úz. Košická Nová Ves

28/05/08 | zvesené dňa: 11/06/08 | Umiestnenie: Oznamy
Verejná vyhláška-rozhodnutie o schválení PPÚ

Rozhodnutie o schválení PPÚ- ZO SZZ 32-45 Šaca- Pod lesom

30/04/08 | zvesené dňa: 16/05/08 | Umiestnenie: Oznamy
Verejná vyhláška - ZO SZZ č. 33-82 Bogoľ

Oznámenie o začatí konania vo veci vyporiadania vlastníctva k pozemkom v zriadenej záhradkovej osade ZO SZZ č. 33-82 Bogoľ v k. ú. Krásna, k. ú. Košická Nová Ves a k. ú. Zdoba

Stránky   (1/2)   1 2 »»
Ubytovanie v Nitre