Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Žiar nad Hronom

Tento úrad má pôsobnosť v okresoch

  • Žiar n/Hronom
  • Žarnovica
  • Banská Štiavnica

Príslušný obvodný pozemkový úrad v sídle kraja: Banská Bystrica

Lokalizácia

Vítame Vás na stránke www Obvodného pozemkového úradu v Žiari nad Hronom.

Úradná tabuľa (od 07/02/2007)

Zavrieť archív
Stránky   (1/14)   1 2 3 4 5 »» ... posledná »
20/09/13 | zvesené dňa: 08/10/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
PPÚ k.ú. Ihráč - Zverejnenie ZUNP

Oznámenie o zverejnení všeobecných zásad funkčného usporiadanie územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Ihráč podľa § 10 ods. 4

12/09/13 | zvesené dňa: 26/09/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
PPÚ k.ú. Janova Lehota - Plán prechodu

Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní pozemkov

11/09/13 | zvesené dňa: 26/09/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
PPÚ k.ú. Janova Lehota - Nariadenie vykonania PPÚ

Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Janova Lehota podľa § 14 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.

20/08/13 | zvesené dňa: 04/09/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
PPÚ k.ú. Nevoľné - Schválenie vykonania PPÚ

Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Nevoľné podľa § 14 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb.

12/08/13 | zvesené dňa: 27/08/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
PPÚ k.ú. Janova Lehota - Schválenie PPÚ

Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav pre katastrálne územie Janova Lehota podľa § 13 ods. 3, 6 zákona č. 330/1991 Zb.

07/08/13 | zvesené dňa: 22/08/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
PPÚ k.ú. Ihráč - Schválenie VZFU

Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Ihráč podľa § 10 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb.

25/06/13 | zvesené dňa: 25/06/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
PPÚ k.ú. Trubín - Platnosť ZUNP

Informácia o platnosti zásad pre umiestnenie nových pozemkov v katastrálnom území Trubín v zmysle § 11 ods. 23 zákona č. 330/1991 Zb.

24/06/13 | zvesené dňa: 24/06/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
PPÚ k.ú. Horné Opatovce - Platnosť ZUNP

Oznámenie o platnosti zásad pre umiestnenie nových pozemkov pre katastrálne územie Horné Opatovce v zmysle § 11 ods. 23 zákona

24/05/13 | zvesené dňa: 23/06/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
PPÚ k.ú. Janova Lehota - Zverejnenie PPÚ

Oznámenie o zverejnení projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Janova Lehota v zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.

16/05/13 | zvesené dňa: 30/05/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
PPÚ k.ú. Horné Hámre - Schválenie vykonania PPÚ

Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Horné Hámre v zmysle § 14 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb.

16/05/13 | zvesené dňa: 15/06/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
PPÚ k.ú. Ihráč - Zverejnenie VZFU

Oznámenie o zverejnení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Ihráč v zmysle § 10 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb.

16/05/13 | zvesené dňa: 31/05/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
PPÚ k.ú. Ladomer - Zverejnenie ZUNP

Oznámenie o zverejnení zásad pre umiestnenie nových pozemkov v projekte pozemkových úprav v katastrálnom území Ladomer v zmysle § 11 ods. 23 zákona č. 330/1991 Zb.

26/04/13 | zvesené dňa: 31/10/13 | Umiestnenie: Úradná tabuľa
Ochrana PP - Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Výzva všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave v zmysle § 23 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy

16/04/13 | zvesené dňa: 01/05/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
PPÚ k.ú. Sklené Teplice - Schválenie vykonania PPÚ

Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav v kastastrálnom území Sklené Teplice v zmysle § 14 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb.

09/04/13 | zvesené dňa: 24/04/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
PPÚ k.ú. Trubín - Zverejnenie ZUNP

Oznámenie o zvejejnení zásad pre umiestnenie nových pozemkov v projekte pozemkových úprav v katastrálnom území Trubín v zmysle § 11 ods. 23 zákona č. 330/1991 Zb.

15/03/13 | zvesené dňa: 29/03/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
PPÚ k.ú. Nevoľné - Plán prechodu

Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní v katastrálnom území Nevoľné

15/03/13 | zvesené dňa: 29/03/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
PPÚ k.ú. Nevoľné - Nariadenie vykonania PPÚ

Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Nevoľné podľa § 14 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.

28/02/13 | zvesené dňa: 14/03/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
PPÚ k.ú. Žakýl - Zverejnenie ZUNP

Oznámenie o zverejnení zásad pre umiestnenie nových pozemkov v projekte pozemkových úprav v katastrálnom území Žakýl v zmysle § 11 ods. 23 zákona č. 330/1991 Zb.

25/02/13 | zvesené dňa: 11/03/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
PPÚ k.ú. Trubín - Schválenie RPS

Schválenie registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Trubín podľa § 10 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb.

21/02/13 | zvesené dňa: 08/03/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
PPÚ k.ú. Horné Opatovce - Zverejnenie ZUNP

Oznámenie o zverejnení zásad pre umiestnenie nových pozemkov v projekte pozemkových úprav v katastrálnom území Horné Opatovce v zmysle § 11 ods. 23 zákona č. 330/1991 Zb.

Stránky   (1/14)   1 2 3 4 5 »» ... posledná »
Ubytovanie v Nitre