Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Rimavskej Sobote Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Rimavská Sobota

Tento úrad má pôsobnosť v okresoch

  • Rimavská Sobota

Príslušný obvodný pozemkový úrad v sídle kraja: Banská Bystrica

Lokalizácia
Obvodný pozemkový úrad v Rimavskej Sobote, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota - nájdi na mape

Úradná tabuľa (od 07/02/2007)

Zavrieť archív
Stránky   (1/6)   1 2 3 4 5 »» ... posledná »
03/12/13 | zvesené dňa: 13/12/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
JPÚ Čerenčany-Nová ulica - Nariadenie prípravného konania JPÚ

Nariadenie prípravného konania JPÚ v k. ú. Čerenčany - Nová ulica - Verejná vyhláška + grafická príloha

20/11/13 | zvesené dňa: 20/12/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
PPÚ Jesenské - Zverejnenie projektu pozemkových úprav

Zverejnenie projektu pozemkových úprav a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu PPÚ Jesenské.

 - Verejná vyhláška

 - Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu - písomná časť a grafická časť

25/07/13 | zvesené dňa: 12/08/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
JPÚ Vodná stavba Petrovce - Zverejnenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov(ZUNP)

Dokumenty:

ZUNP - písomná časť

ZUNP - grafická časť

25/07/13 | zvesené dňa: 12/08/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
JPÚ Vodná stavba Petrovce - zverejnenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov (ZUNP)

Dokumenty k zverejneniu ZUNP:

Verejná vyhláška

Sprievodný list k doručeniu ZUNP

Návratka na vyjadrenie k ZUNP

04/06/13 | zvesené dňa: 19/06/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Projekt pozemkových úprav (PPÚ) Petrovce - Nariadenie vykonania PPÚ

PPÚ Petrovce - Nariadenie vykonania PPÚ - Verejná vyhláška + Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní (textová a grafická časť)

04/06/13 | zvesené dňa: 19/06/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) Vodná stavba Petrovce - Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (VZFU) v obvode JPÚ

JPÚ Vodná stavba Petrovce - Rozhodnutie o schválení VZFU územia v obvode JPÚ - Verejná vyhláška

23/05/13 | zvesené dňa: 08/06/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
PPÚ Padarovce - Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav

PPÚ Padarovce - Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav - Verejná vyhláška

15/05/13 | zvesené dňa: 01/06/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
PPÚ Jesenské - Potvrdenie platnosti zásad pre umiestnenie nových pozemkov (ZUNP)

Protokol o vyhodnotení stanovísk k ZUNP a o potvrdení platnosti ZUNP

06/05/13 | zvesené dňa: 15/05/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Mojín

Rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ Mojín - Verejná vyhláška (18,4 MB)

15/04/13 | zvesené dňa: 29/04/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
PPÚ Chrámec - Vyhlásenie platnosti Zásad pre umiestnenie nových pozemkov (ZUNP)

PPÚ Chrámec - Vyhlásenie platnosti Zásad pre umiestnenie nových pozemkov (ZUNP) - Verejná vyhláška

10/04/13 | zvesené dňa: 26/04/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
PPÚ Petrovce - Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Petrovce

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o schválení PPÚ Petrovce

08/03/13 | zvesené dňa: 25/03/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
PPÚ Rimavské Janovce - Vyhlásenie platnosti Zásad pre umiestnenie nových pozemkov (ZUNP)

Dokumenty k vyhláseniu platnosti ZUNP pre PPÚ Rimavské Janovce

01/03/13 | zvesené dňa: 19/03/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
PPÚ Jesenské - Zverejnenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov (ZUNP)

Dokumenty k zverejneniu ZUNP PPÚ Jesenské

07/02/13 | zvesené dňa: 25/02/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
PPÚ Chrámec - Zverejnenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov (ZUNP) - Verejná vyhláška

Dokumenty

30/01/13 | zvesené dňa: 16/02/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
PPÚ Jesenské - Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav

Dokumenty

09/01/13 | zvesené dňa: 23/01/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
PPÚ Krokava - Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav

Dokumenty

08/01/13 | zvesené dňa: 24/01/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
PPÚ Rimavské Janovce - Zverejnenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov (ZUNP)

Dokumenty

21/12/12 | zvesené dňa: 21/01/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
JPÚ Vodná stavba Petrovce - Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode jednoduchých pozemkových úprav (VZFU)

Dokumenty

21/12/12 | zvesené dňa: 05/01/13 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
PPÚ Chrámec - Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav

Dokumenty

12/12/12 | zvesené dňa: 28/12/12 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
PPÚ Rimavské Janovce - Určenie zmien obvodu projektu pozemkových úprav

Dokumenty

Stránky   (1/6)   1 2 3 4 5 »» ... posledná »
Ubytovanie v Nitre