Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Leviciach Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Levice

Tento úrad má pôsobnosť v okresoch

  • Levice

Príslušný obvodný pozemkový úrad v sídle kraja: Nitra

Lokalizácia

Úradná tabuľa (od 07/02/2007)

Zavrieť archív
07/06/07 | zvesené dňa: 31/07/07 | Umiestnenie: Oznamy
Zmena faxového čísla
Od 13.6.2007 nastane zmena faxového čísla. Nové číslo:036/6305241
Ubytovanie v Nitre