Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Novom Meste nad Váhom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Nové Mesto nad Váhom

Tento úrad má pôsobnosť v okresoch

  • Nové Mesto n/V.
  • Myjava

Príslušný obvodný pozemkový úrad v sídle kraja: Trenčín

Lokalizácia

Úradná tabuľa (od 07/02/2007)

Zavrieť archív
29/01/10 | zvesené dňa: 15/02/10 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
JPPU Nové Mesto nad Váhom - Pažiť

JPPÚ Nové Mesto nad Váhom - §7

22/06/09 | zvesené dňa: 01/01/70 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
nariadenie vykonania PPU Beckovská Vieska

Nariadenie vykonania PPU Beckovská Vieska

Ubytovanie v Nitre