Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Bratislava

Tento úrad má pôsobnosť v okresoch

  • Bratislava I-V

Príslušný obvodný pozemkový úrad v sídle kraja: Bratislava

Lokalizácia

Vítame Vás na oficiálnej internetovej stránke Okresného úradu Bratislava Pozemkový a lesný odbor

Úradná tabuľa (od 07/02/2007)

Zavrieť archív
Stránky   (1/3)   1 2 3 »»
13/09/13 | zvesené dňa: 01/01/70 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Verejná vyhláška - schválenie RPS

Verejná vyhláška - schválenie RPS

04/09/13 | zvesené dňa: 01/01/70 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie - verejná vyhláška

Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie - verejná vyhláška

04/09/13 | zvesené dňa: 01/01/70 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Verejná vyhláška - schválenie RPS

Verejná vyhláška - schválenie RPS

26/08/13 | zvesené dňa: 01/01/70 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Záznam z prerokovania úpravy Špecifických podmienok, JPÚ Devínska Nová Ves, lokalita Pobočné

Záznam z prerokovania úpravy Špecifických podmienok, JPÚ Devínska Nová Ves, lokalita Pobočné

20/08/13 | zvesené dňa: 01/01/70 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Záznam z pracovného stretnutia prípravného výboru

Záznam z pracovného stretnutia prípravného výboru

12/07/13 | zvesené dňa: 01/01/70 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Záznam z prerokovania VZFU v obvode JPÚ

záznam z prerokovania všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode JPÚ

01/07/13 | zvesené dňa: 01/01/70 | Umiestnenie: Oznamy
tlačivá na vyňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu

Vzory tlačív na vyňatie z PPF

26/06/13 | zvesené dňa: 01/01/70 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Verejná vyhláška

Zverejnenie verejnej vyhlášky, ktorou sa zverejňuje RPS JPÚ Záhorská Bystrica a JPÚ Devínska Nová Ves

22/05/13 | zvesené dňa: 01/01/70 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Oznámenie o zámere realizovať JPU Vajnory

Oznámenie o zámere realizovať JPÚ Vajnory

22/05/13 | zvesené dňa: 01/01/70 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Mapa obvodu JPÚ Vajnory

Mapa obvodu JPÚ Vajnory

22/05/13 | zvesené dňa: 01/01/70 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Verejná vyhláška

Verejná vyhláška - nariadenie prípravného konania

15/05/13 | zvesené dňa: 01/01/70 | Umiestnenie: Oznamy
Úradné hodiny

Žiadame o REŠPEKTOVANIE úradných hodín - ktoré sú  v pondelok  a v stredu a nechodenie na kozultácie v rámci ochrany PPF mimo úradných hodín.

15/05/13 | zvesené dňa: 01/01/70 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Záznam z rokovania prípravného výboru a komisie

Záznam z rokovania prípravného výboru  a komisie

15/05/13 | zvesené dňa: 01/01/70 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Záznam z ustanovujúceho zhromaždenia JPU

Záznam z ustanovujúceho zhromaždenia JPÚ, konaného dňa 04.04.2013

15/05/13 | zvesené dňa: 01/01/70 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Potvrdenie o evidovení v registri združení

Potvrdenie o evidovaní v registri združení účastníkov pozemkových úprav

14/05/13 | zvesené dňa: 01/01/70 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Verejná vyhláška

verejná vyhláška, ktorou sa zverejňuje VZFU

02/04/13 | zvesené dňa: 01/01/70 | Umiestnenie: Oznamy
Novela zákona č.220/2004 Z.z s účinnosťou od 1.4.2013

Novela zákona č.220/2004 Z.z s účinnosťou  od 1.4.2013

13/03/13 | zvesené dňa: 01/01/70 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Záznam z pracovného stretnutia zo dňa 21.02.2013

Dohodnutie spoločného postupu zhotoviteľa JPÚ ZH a DNV so zhotoviteľom ROEP-u a OPÚ OPR

11/03/13 | zvesené dňa: 01/01/70 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
Záznam zo dňa 22.02.2013 - pracovné stretnutie komisie na zisťovanie priebehu hranice obvodu projektu JPÚ

Záznam zo dňa 22.02.2013 - pracovné stretnutie komisie na zisťovanie priebehu hranice obvodu projektu JPÚ

11/03/13 | zvesené dňa: 01/01/70 | Umiestnenie: Pozemkové úpravy
záznam z pracovného stretnutia prípravného výboru zo dna 20.02.2013

záznam z pracovného stretnutia prípravného výboru zo dna 20.02.2013

Stránky   (1/3)   1 2 3 »»
Ubytovanie v Nitre